Miljömedvetet & kvalitativt måleri

Vi arbetar efter Målarmästarnas kvalitets och miljöledningssystem. Vi strävar alltid efter att du som kund ska känna vårt engagemang i ditt projekt. Som erfarna målare i Stockholm är gärna med tidigt i byggprocessen och hjälper gärna till med t.ex färgsättning. Vi utför allt från mindre service uppdrag till stora målerientreprenader. Allt från nyproduktion till bevarande av kulturhus ingår i våra uppdrag. Våra uppdragsgivare är statliga och kommunala företag, byggföretag, förvaltningsbolag, projektlednings företag och privatpersoner. Tveka inte att kontakta oss på Montenegros Golv & Måleri AB för referenser av tidigare utförda projekt.

Vi har 5 års garanti!

Du kommer att vara väldigt nöjd med våra tjänster under en lång tid fram över och det kan vi garantera. Vi lämnar därför 5 års garanti på våran arbeten. Om det under garantitiden skulle uppstå något problem på grund av vårt arbete, eller materialfel åtgärdar vi detta kostnadsfritt.
För att denna garanti skall gälla, begär vi bara att du följer de skötselanvisningarna som kommer med ditt nya golv.

Garantin gäller inte för skador som uppkommer på grund av felaktig skötsel, felaktigt använda rengöringsmetoder, brukning av golvet,  hack, repor, stötar, övriga olyckshändelser, skador eller liknade.

Skulle du behöva nyttja garantin så ska du skicka en skriftlig begäran till oss.

För att kunna nyttja garantin behöver du spara Fakturan för det utförda arbetet. Om vi efter att ha granskat garantiärendet  accepterar en åtgärd, så åtar vi oss att efter egen bedömning att reparera eller ersätta den skadade produkten.